BECOME A PARTNER

2016 VEF Fellowship Application - Last Cohort Recruitment

Please be informed that the online application form for the 2016 Fellowship Program has been opened at the VEF website: www.vef.gov

APPLICATION DEADLINE: Applications are now available ONLY online at VEF website at: https://application.vef.gov/2016/  until 10:00 a.m., April 10, 2015 (Vietnam time zone).

108_VEF-2016-Pic.jpg

For the Fall 2016 which is also the last cohort of the VEF Fellowship Program, VEF expects to award approximately 34 fellowships. The full program description is available at: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=392 .

If you, your friends or colleagues would like to apply for a VEF Fellowship, this would be the last chance.

Please email: vef2016@vef.gov  or call VEF at (84-4) 3936 3670 for any questions concerning the 2016 VEF Fellowship.

****************************
Qũy Giáo dục Việt Nam Vietnam Education Foundation (VEF)xin được gửi lời chào trân trọng nhất!

Hồ sơ trực tuyến cho Chương trình Học bổng Niên khóa 2016 đã được mở tại website của VEF: www.vef.gov

HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ: CHỈ chấp nhận hồ sơ trực tuyến trên trang web của VEF tại địa chỉ: https://application.vef.gov/2016/  tới 10 giờ 00 sáng ngày 10 tháng 4 năm 2015 (theo giờ Việt Nam).

Với Niên khóa 2016, cũng là niên khóa cuối cùng của Chương trình Học bổng, VEF dự định trao 34 suất học bổng. Thông báo đầy đủ được đăng tải tại địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=392.

Nếu bạn hoặc bạn bè và đồng nghiệp của bạn muốn nộp đơn xin Học bổng VEF thì đây là cơ hội cuối cùng

Mọi thắc mắc về Chương trình Học bổng VEF, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: vef2016@vef.gov  hoặc số điện thoại (84-4) 3936 3670

Xin giúp chuyển thông điệp này tới những ứng viên có quan tâm.